Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website te bezoeken op https://healthyclimate.nl gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wetgeving en regelgevingen en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Healthy Climate Solutions te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk beeldmateriaal. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. het materiaal wijzigen of kopiëren;
  2. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van Healthy Climate Solutions te decompileren of reverse-engineeren;
  4. auteursrecht- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen verwijderen; of
  5. het materiaal verplaatsen naar een andere persoon of "spiegelen" op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Healthy Climate Solutions worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, ongeacht of deze in elektronisch of gedrukt formaat zijn.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van Healthy Climate Solutions wordt geleverd op een 'as is'-basis. Healthy Climate Solutions geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft Healthy Climate Solutions geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

In geen geval zullen Healthy Climate Solutions of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van Healthy Climate Solutions, zelfs als Healthy Climate Solutions of een door Healthy Climate Solutions geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die verschijnen op de website van Healthy Climate Solutions kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Healthy Climate Solutions garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Healthy Climate Solutions kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website zonder voorafgaande kennisgeving. Healthy Climate Solutions verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

Healthy Climate Solutions heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Healthy Climate Solutions de site goedkeurt. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Healthy Climate Solutions kan deze servicevoorwaarden op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.