Succesverhalen in de media

Hier een overzicht van verschillende bronnen die schrijven over de Healthy Climate Monitor.

Succesverhalen

Krulstaarten

Verandering na invoeren dag-nachtritme

De transitie naar lange staarten bij varkens lijkt voor sommigen een onmogelijke opgave. Er spelen zoveel factoren een rol bij staartbijten. En zelfs nu, terwijl de staarten gecoupeerd zijn, worden varkenshouders geconfronteerd met problemen die ze niet opgelost krijgen. Soms wordt echter een grote sprong in de goede richting gemaakt. Zoals op het volgende bedrijf.

In 2020, op een bedrijf waar wekelijks 230 biggen gespeend worden, waren veel problemen met staartbijten na het spenen*. Het hele team deed z’n best om het leven van de biggen te verbeteren, maar niets leek te helpen. Totdat het bedrijf werd gemonitord, dag en nacht, 4 weken lang.

Casus krulstaarten

Healthy Climate Solutions’ dierenarts Josine analyseerde de foto’s en grafieken van de monitoring bij de gespeende biggen. Zij en Chris, de vaste dierenarts van het bedrijf, spraken af hoe de ventilatie en het dag/nacht ritme van de biggen verbeterd konden worden.

De varkenshouder zag in dat er aanpassingen nodig waren en hij installeerde tijdschakelaars. De lichten zijn nu aan van 7 uur – 20 uur. De minimum ventilatie is verhoogd met 1-2%.

Sindsdien (november 2020; het is nu januari 2021), is het staartbijten van 10-30% verminderd naar bijna 0%. Volgens de dierenarts is er nauwelijks nog een weekgroep waar staartbijten voorkomt en als het optreedt zijn er slechts 2-4% biggen met staartbijtwondjes.

Wil je ook aan de slag met staartbijtproblemen, of ben je al klaar voor de stap naar varkens met een lange krulstaart? Wij helpen je graag!

*de biggen worden op 27 dagen leeftijd gespeend.

 

 

 

Foto HCM in biggenbatterij

Lage temperatuur beter voor biggen

1 januari 2021. Het klimaat bij de gespeende biggen op onderwijsbedrijf De Tolakker was niet naar wens. Dat uitte zich onder andere in te veel hokbevuiling. Na flinke aanpassingen met daarbij een flink lagere omgevingstemperatuur loopt het nu veel beter.
Lees hier het artikel van Johan Lamers voor varkens.nl.

Klimaatverbetering biggenbatterij

Al twee ronden op rij is er geen hoest meer op de batterij. Nochtans kregen deze biggen met sterk wisselende buitentemperaturen en sterke wind te kampen. Alles bleef echter mooi onder controle.

Lees hier het volledige artikel van Kristien Vanbelleghem, bedrijfsadviseur varkens, specialisatie zeugenhouderij bij Vanden Avenne-Ooigem