Succesverhalen

Krulstaarten

Verandering na invoeren dag-nachtritme

De transitie naar lange staarten bij varkens lijkt voor sommigen een onmogelijke opgave. Er spelen zoveel factoren een rol bij staartbijten. En zelfs nu, terwijl de staarten gecoupeerd zijn, worden varkenshouders geconfronteerd met problemen die ze niet opgelost krijgen. Soms wordt echter een grote sprong in de goede richting gemaakt. Zoals op het volgende bedrijf.

In 2020, op een bedrijf waar wekelijks 230 biggen gespeend worden, waren veel problemen met staartbijten na het spenen*. Het hele team deed z’n best om het leven van de biggen te verbeteren, maar niets leek te helpen. Totdat het bedrijf werd gemonitord, dag en nacht, 4 weken lang.

Healthy Climate Solutions’ dierenarts Josine analyseerde de foto’s en grafieken van de monitoring bij de gespeende biggen. Zij en Chris, de vaste dierenarts van het bedrijf, spraken af hoe de ventilatie en het dag/nacht ritme van de biggen verbeterd konden worden.

Foto's na invoeren dag-nachtritme

De varkenshouder zag in dat er aanpassingen nodig waren en hij installeerde tijdschakelaars. De lichten zijn nu aan van 7 uur – 20 uur. De minimum ventilatie is verhoogd met 1-2%.

Sindsdien (november 2020; het is nu januari 2021), is het staartbijten van 10-30% verminderd naar bijna 0%. Volgens de dierenarts is er nauwelijks nog een weekgroep waar staartbijten voorkomt en als het optreedt zijn er slechts 2-4% biggen met staartbijtwondjes. In landen waar geen staarten meer gecoupeerd worden is gemiddeld 5% staartbijten bij varkens. Maar alle andere varkens hebben wel een lange krulstaart.

*de biggen worden op 27 dagen leeftijd gespeend.