Een gezond klimaat voor allen!

Bij Healthy Climate Solutions zetten we ons in voor een gezond klimaat in stallen en een duurzame toekomst voor iedereen, zowel voor mens als dier.

Er is toenemende druk vanuit de maatschappij om dieren een beter leven te geven, de algehele gezondheid te verbeteren, en steeds strengere emissiewetgeving. Wij geven inzicht aan mensen in de stal, zodat zij betere controle krijgen over hun systemen.

Onze geavanceerde meetsystemen bieden oplossingen voor de grootste uitdagingen in de veehouderij. De combinatie van meerdere sensoren en beeld in één gemakkelijk te installeren meetsysteem heeft tot succesvolle diagnoses en preventie op het gebied van diergezondheid geleid. Onze meetsystemen zijn te gebruiken voor alle diersoorten.

We zijn er om jou als veehouder, erfbetreder en onderzoeker te ondersteunen. Ontdek hoe onze technologie jouw inspanningen kan verbeteren.

Healthy Climate Monitor in de stal

Waarom gebruik je een Healthy Climate Monitor?

De belangrijkste redenen voor onze klanten om met de Healthy Climate Monitor te gaan meten, zijn gezondheidsklachten van dieren, het analyseren van diergedrag, het checken van klimaatinstellingen en het inzicht in het verschil in stalklimaat per seizoen en tussen dag en nacht.

Door de Healthy Climate Monitor is de invloed van stalaanpassingen dan ook direct zichtbaar. Kijk hier voor een overzicht van wat de Healthy Climate Monitor allemaal meet.

Meer lezen over toepassingen

 

 


Metingen in de app

Meten is weten

De Healthy Climate Monitor is een meetinstrument dat een bewezen meerwaarde heeft voor veehouders, dierenartsen, klimaatspecialisten, voeradviseurs en onderzoekers. De combinatie van meerdere sensoren met statisch of bewegend beeld heeft tot succesvolle diagnoses geleid, bijvoorbeeld bij longproblemen, staartbijtproblemen, te hoge ammoniakconcentraties of bevuiling van hokken.

Temperatuur is vaak de enige meetwaarde waarop gestuurd wordt in gebouwen waar mensen of dieren leven, terwijl het goed zou zijn om ook CO2 en relatieve luchtvochtigheid te meten en de ventilatie op basis van meerdere meetwaarden aan te sturen.

Voor het gebruik van de Healthy Climate Monitor in stallen zijn speciale sensoren beschikbaar die ook kooldioxide (CO2), ammoniak (NH3), luchtdruk, geluid en stof meten. Door grafische weergave van alle gelijktijdig gemeten resultaten kunnen afwijkingen snel gesignaleerd en aangepakt worden.

Met de Healthy Climate Monitor zie je direct wat het effect is van stal-aanpassingen, door de real-time dataweergave in de app. Gebruikers kunnen de Klantenportaal app gebruiken op hun telefoon, of PC.

Wanneer je dus aanpassingen maakt in je stal, hokken of klimaatinstallatie kun je direct zien wat de effecten zijn. En je kunt door de beelden aan het gedrag van je dieren zien hoe ze op de aanpassingen reageren. Snellere en betere feedback bestaat niet!


Warmtebeeldcamera

Duurzaamheid en kosten besparen

Gezondere dieren leveren meer op doordat ze minder kosten. De leefomstandigheden hebben grote invloed op diergezondheid. Door het verbeteren van de leefomgeving van onze dieren, verbeteren we ook onze gezondheid en dat van onze planeet.

Een voorbeeld uit de varkenssector: Biggen hebben een warme ligplek nodig. Zonder stro hebben biggen van 7 kg bij opleg 26 graden en een vloerverwarming nodig. Zonder vloerverwarming is zelfs een ruimtetemperatuur van 28 graden nodig. Dit kost veel energie. Wij zien dat bedrijven heel veel moeite doen om hun biggen een warme plek te geven. Maar dit slaat soms door in ruimtetemperaturen van 30 graden. Of vloertemperaturen die zo hoog zijn dat de biggen er zelfs niet op willen liggen.

Door mee te kijken door de camerabeelden zijn er al snel conclusies te trekken: de biggen gaan niet op de dichte vloer liggen omdat het daar te warm is. ze bevuilen de dichte vloer en hierdoor wordt de ammoniak concentratie te hoog.

Mogelijke adviezen:

 • bespaar energie door de afdelingstemperatuur te verlagen (dit kan als je meekijkt en de biggen niet op een hoopje gaan liggen)
 • begin met de laagst mogelijke behaaglijke temperatuur bij opleg en bouw dit snel af naar 23 graden in de weken ná opleg
 • vloerverwarming 30 graden bij opleg, en zo snel mogelijk daarna uit
 • maak een biggennest en/of een verwarmd paneel op de vloer als je nu volledig roostervloeren hebt. En zorg dat de biggen daar gaan liggen bij opleg

Meer lezen over de successen van anderen met de HCM


Welzijnscheck: Een gezond binnenklimaat realiseren

Met de Healthy Climate Monitor analyseer je voortdurend de factoren voor een goede welzijnscheck van je dieren. Je kunt de monitor eenvoudig op verschillende afdelingen inzetten om het dierenwelzijn in kaart te brengen en te verbeteren. Zo kun je longproblemen, staartbijtproblemen, te hoge ammoniakconcentraties, bevuiling van hokken en andere problemen snel oplossen of voorkomen. Lees hier meer over de succesvolle toepassing van de Healthy Climate Monitor door andere gebruikers.

Stallen waarin de Healthy Climate Monitor grote meerwaarde levert:

 • Varkens
 • Melkvee
 • Pluimvee
 • Paarden
 • Geiten
 • Schapen
 • Vleeskalveren
 • Met klimaatproblemen
 • Met onverklaarbaar gedrag
 • Met onverklaarbare gezondheidsklachten 

Weten wat je allemaal kunt meten?

Benieuwd naar de kosten?