De E-Missie Bol

Veehouder met Healthy Climate Monitor app

De E-Missie Bol helpt jou verder als veehouder

Breng het klimaat in jouw stal in topconditie en optimaliseer je bedrijf.

Speciaal voor veehouders hebben we de E-Missie bol gemaakt. Hiermee helpen we je te voldoen aan de normen voor goede luchtkwaliteit, zowel in je stal als voor je omgeving.

Wij bieden oplossingen voor jouw uitdagingen:

 • Voldoen aan regelgeving, ammoniakemissie in kaart/omlaag brengen
 • Gezondheid dieren en medewerkers verbeteren
 • Data eenvoudig delen met je omgevingsdienst

Hoe ga je te werk?

 1. Bepaal zelf het aantal E-Missie Bollen dat je nodig hebt. Dit hangt af van je stal(len) en de gelijkheid van je afdelingen.
 2. Hang de E-Missiebol(len) bij de luchtuitlaat, zo meet ie de uitgaande stal-lucht.
 3. Wij tonen je jaarlijkse emissieprognose in een overzichtelijke en gemakkelijk te bedienen app.
 4. Elke maand ontvang je een rapport incl. prognose van je jaar-emissies.
 5. Je kunt vanuit de app makkelijk de uitwisseling met je omgevingsdienst verzorgen.
 6. Wij zorgen er voor dat de E-Missiebol goed blijft werken en voldoet aan de eisen van de omgevingsdienst.
 7. Voor service en onderhoud kies je een van de onderstaande pakketten.
Locatie E-Missie Bol in de stal

Jouw E-Missie dashboard

In het ammoniak-emissie dashboard zie je precies hoe het staat met de jaar-emissie-prognose ten opzichte van je emissieplafond, zodat je op tijd kunt bijsturen. Jij bent en blijft eigenaar van de data. Je kunt eenvoudig de maandtotalen delen met je omgevingsdienst.

Ammonial E-Missie Dashboard in de Healthy Climate Monitor app

Hoe bereken je stal-emissies?

De emissie van je stal berekenen kan door de (extra) concentratie van een gas (bijv. ammoniak of methaan) in de uitgaande stallucht te meten en dit te vermenigvuldigen met het ventilatiedebiet.

Het ventilatiedebiet kan op twee manieren bepaald worden:

 1. Meten met een meetwaaier (te koppelen aan de E-Missie Bol)
 2. Berekenen met de CO2 massa balans methode (standaard in de E-Missie bol).
  De inputs die we gebruiken bij berekening van het debiet op basis van de CO2 massabalans methode zijn:
  • CO2 concentratie binnen minus buiten de stal
  • Diersoort; de groeicurve van de dieren bepaalt hun CO2 uitstoot en de daarmee samenhangende extra benodigde ventilatie per dag

De emissie wordt berekend door de het verschil van de gasconcentratie binnen en buiten de stal te vermenigvuldigen met het aantal m3 lucht dat de stal uit gaat (ventilatiedebiet). Dit levert de emissie per dierplaats per jaar op. Dit vermeniigvuldigen we met het daadwerkelijke aantal dieren dat er aanwezig is in de stal. Hiermee krijg je de emissie in kg/jaar.

Emissieberekening

Meetprotocol emissiemonitoring

Het rapport dat voorschrijft waar, wanneer, hoe, en waarmee je moet meten als je aan de doelvoorschriften wil voldoen is in januari 2024 gepubliceerd door WUR en is te vinden via deze link: https://www.wur.nl/nl/nieuws/meetprotocol-emissiemonitoring-nieuwe-stap-richting-doelvoorschrift.htm

 

E-Missie Bol functies

Hier vind je een overzicht van alle functies van de E-Missie Bol.

E-Missie Bol functies

Kosten

Aanschaf E-Missie Bol

E-Missie Bol inclusief:

 • Interne DOL53 Ammoniaksensor
 • Interne CO2 sensor
 • Interne luchtdruk sensor
 • Externe temperatuur en luchtvochtigheidssensor
 • Dierveilige laagspanningsvoeding met 30m kabel
 • Ketting en carabiners voor ophanging
 • Dataverbinding via WiFi of Ethernet kabel

€2995,- €2650,- excl. BTW.

Basic service pakket

Investering: €25,- per maand (+€10,- per extra bol) excl. BTW.
Hiervoor krijg je:

 • Gebruik van de app met emissiedashboard
 • Datauitwisseling en -opslag
 • Helpdesk service (telefoon/WhatsApp)

Full-service pakket

Investering: €150,- per maand (€80,- per extra bol) excl. BTW.
Hiervoor krijg je:

 • Gebruik van de app met emissiedashboard
 • Datauitwisseling en -opslag
 • Helpdesk service (telefoon/WhatsApp)
 • Planning en aansturing van onderhoud
 • Eenmaal per jaar bedrijfsbezoek of verzendkosten
 • Eenmaal per jaar ijken of vervangen van sensoren

Vraag naar onze korting bij aanschaf van meerdere E-Missie Bollen.

Koop een E-Missie Bol

Wil je ook advies over hoe je je emissie kunt verlagen? Er zijn verschillende adviesmodules en trainingen los te bestellen.