E-Missie Bol

Met de E-Missie Bol geven we je inzicht in je emissieplafond (wat je maximaal mag uitstoten) aan ammoniak en/of methaan per diergroep, in je werkelijke stalemissies, en in de jaarprognose van deze emissies. Op deze manier heb je zelf inzicht in je emissies en weet je wanneer je moet bijsturen. Je kunt ook eenvoudig de maandtotalen van je emissies delen met je omgevingsdienst.

EMB System NL