Hoe bereken je stal-emissies?

De emissie van je stal kun je berekenen door de (extra) concentratie van een gas (bijv. ammoniak of methaan) in de uitgaande stallucht te meten en dit te vermenigvuldigen met het ventilatiedebiet.

Het ventilatiedebiet kan op twee manieren bepaald worden:

  1. Meten met een meetwaaier (te koppelen aan de E-Missie Bol)
  2. Berekenen met de CO2 massa balans methode (standaard in de E-Missie bol).
    De inputs die we gebruiken bij berekening van het debiet op basis van de CO2 massabalans methode zijn:
    1. CO2 concentratie binnen minus buiten de stal
    2. Diersoort; de groeicurve van de dieren bepaalt hun CO2 uitstoot en de daarmee samenhangende extra benodigde ventilatie per dag

De emissie wordt berekend door het verschil van de gasconcentratie binnen en buiten de stal te vermenigvuldigen met het aantal m3 lucht dat de stal uit gaat (ventilatiedebiet). Dit levert de emissie per dierplaats per jaar op. Dit vermenigvuldigen we met het daadwerkelijke aantal dieren dat er aanwezig is in de stal. Hiermee krijg je de emissie in kg/jaar.

Emissieberekening

Meetprotocol emissiemonitoring

Het rapport dat voorschrijft waar, wanneer, hoe, en waarmee je moet meten als je aan de doelvoorschriften wil voldoen is in januari 2024 gepubliceerd door WUR en is te vinden via deze link: https://www.wur.nl/nl/nieuws/meetprotocol-emissiemonitoring-nieuwe-stap-richting-doelvoorschrift.htm