Wat is er nieuw?

 

Wat is er nieuw in app v3 - Overzicht

Hier onder vind je alle nieuwe functionaliteiten per scherm op een rijtje.

Locaties - Overzicht van alle onderzoeken en afdelingen per locatie

Locaties
Locaties mobile xs
 • Zoeken 
  • Zoek op onderzoek / afdeling / locatie / meetsysteem naam, locatie (adres, landcode) en onderzoek id (door 'id=' toe te voegen, bijv: 'id=99').
 • Filteren van locaties en afdelingen
  • Toon alleen lopende onderzoeken (standaard: oogje is groen)
  • Toon alle onderzoeken en afdelingen (oogje is grijs)
  • Filter op onderzoeken met een onvoldoende cijfer (cijfer is oranje)
  • Alleen onderzoeken waar sensor waarschuwingen aanwezig zijn (driehoekje is rood).
   N.B. Filters worden onthouden gedurende de browsersessie.
 • Verschillende layouts: XS, M, XL
  • De XS, M en XL layout tonen een beknopt of uitgebreid overzicht van je locaties
  • XS (lijst van locaties, uitklapbaar via de '+' knop. Als een locatie is uitgeklapt, worden voor alle onderzoeken en afdelingen een onderzoekscijfer of afdelingsicoon + waarschuwingen getoond),
  • M (zelfde als XS layout, maar locaties zijn altijd uitgeklapt),
  • XL (per onderzoek wordt een meetsysteem icoon en status, onderzoekstype en periode getoond, elk locatie en onderzoek / afdeling op een eigen regel).
 • Cijfer
  • per onderzoek zie je een cijfer dat weergeeft hoe goed het klimaat de afgelopen 24 uur was.
  • Als je erop klikt zie je op welke metingen en bijbehorende drempelwaardes het cijfer is gebaseerd.
  • Activeren van het cijfer voor de diergroep waar de HCM hangt doe je in de onderzoeksplanning door een afdeling (waarin een diergroep is gespecificeerd) of diergroep per onderzoek te selecteren:
   Onderzoeksplanning diergroep selecteren

 • Meetsysteem
  • Status: Per onderzoek zie je het gekoppelde meetsysteem (de HCM), met icoontjes die aangeven wanneer de laatste data is binnengekomen en of er nog meldingen zijn (alleen in XL layout).
  • Meetsysteem menu: klik op een meetsysteem (alleen in XL layout) of het cijfer (XS of M layout) om naar de onderzoeksdata te gaan, naar de onderzoeksplanning te gaan of om de instellingen aan te passen. Klik op een afdelingsicoon (XS of M layout) om deze aan te passen
 • Locatie menu
  • Klik op het tandwiel icoon naast de locatienaam om een nieuwe inspectie aan te maken of inspecties te bekijken.
  • Als je eigenaar van de locatie bent, kan je hier de locatie en afdelingen aanpassen of verwijderen, of een afdeling toe te voegen.
 • Locatie afdeling menu
  • Klik op het potlood naast de afdelingsnaam om de afdeling te wijzigen en evt. de diergroep aan te passen als je eigenaar van de locatie bent.

Data (voorheen: 'Metingen') - Overzicht van de metingen per onderzoek

Data
Data mobile
 • Periodes
  • Eigen selectie: selecteer je eigen start- en einddatum via de ‘selectie’ knop in de lichtblauwe balk.
  • Pas periode aan: selecteer makkelijk een bepaalde periode in het verleden door op het potlood icoon naast een datum klikken om deze aan te passen (wanneer je een vaste periode (bijv. 'week') geselecteerd hebt).
  • Relatieve modus: door de modus ‘Relatief’ aan te zetten worden alle periodes (behalve de eigen selectie) getoond als relatieve duraties. Bijv. als ‘Relatief’ aan staat samen met de ‘week’ periode, dan krijg je data te zien van de afgelopen 7 dagen (bijv. van dinsdag (vorige week) tot dinsdag (vandaag)), ipv een standaard week van maandag tot zondag.
 • Onderzoeksdetails & inspecties
  • Onderzoeksdetails: onderzoeksdetails worden getoond, het doel en de conclusie zijn hier direct aanpasbaar.
  • Mini-inspecties: inspecties (korte versie) die in de geselecteerde periode zijn gedaan worden getoond in een lijst en evt. ook als verticale lijnen in de grafiek
  • Ook kan je snel een ‘mini-inspectie’ doen, waarbij je een totaalindruk en notitie in kan vullen, en kan selecteren of er ‘extra aandacht nodig’ is.
 • Foto's
  • Thumbnail filmpje: sta met je muis op een thumbnail foto om deze als een filmpje af te spelen (tot de volgende foto in de reeks).
  • Film: klik op een foto om deze in het groot bekijken, en alle foto’s van de geselecteerde periode als een filmpje asfspelen of er één voor één doorheen klikken.
   • FLIR IR foto’s - toon temperatuur: Sta met je muis op een pixel om te zien welke temperatuur hier gemeten is.
   • Gewone foto’s - zoom in/uit: Zoom in op de foto door erop te klikken. Klik nogmaals om weer uit te zoomen.
  • Bekijk data: klik op de datum bij de foto om direct de data van het bijbehorende tijdstip bekijken.
 • Cijfer
  • Gemiddelde meetwaardes: bij de gemiddelde meetwaardes wordt ook een cijfer getoond over de geselecteerde periode, gebaseerd op de grenswaarden voor mens of dier (afhankelijk van welke grenswaarden je hebt geselecteerd bij de grafieken).
  • Grafiek: het cijfer wordt ook getoond in een grafiek, zodat je het verloop ervan in de tijd kan zien.
 • Grafieken
  • Zoom in/uit: als je klikt op een punt in de grafiek, wordt je gevraagd of je wil inzoomen op de betreffende dag of het betreffende uur (afhankelijk van op welk niveau je je bevindt).
  • Heat map: als er geluidsdata aanwezig is zal dit intuïtief getoond worden in een z.g.n. heat map. Hoe harder het geluid (in dB) dat in een bepaalde frequentie bandbreedte gemeten is, hoe warmer de kleur van het corresponderende datapunt.
  • Toon dierlijke grenswaarden in de grafieken, wanneer de diersoort van de afdeling is gespecificeerd. Menselijke grenswaarden kunnen altijd getoond worden.
  • Toon inspecties in de grafieken d.m.v. verticale lijnen, wanneer er binnen de geselecteerde periode inspecties zijn gedaan. Als je erop gaat staan zie je de inspectiedatum, plus de evt. notitie.
  • Cijfer: het cijfer wordt getoond in een grafiek, zodat je het verloop in de tijd kunt zien.

Inspecties - Overzicht van alle inspecties (korte versie met totaalindruk, aandacht nodig, notitie en herinnering)

Inspecties
Inspectie invoer mobile
 • Inspecties overzicht
  • Zoekbaar: op datum, tijd geleden, locatie en afdeling naam, notitie, herinnering, herinneringsdatum en inspectie id (door 'id=' toe te voegen, bijv: 'id=99').
  • Filterbaar: op aandacht nodig, herinnering aanwezig, totaalindruk (goed, neutraal, slecht).
   N.B. Filters worden onthouden gedurende de browsersessie.
  • Inspectie menu: klik op een inspectie om deze te bekijken (in detail), aan te passen of te verwijderen.
 • Inspecties per locatie - Tabel met alle inspectiedata per locatie
  Bereikbaar via het locatie menu: klik op het tandwiel naast de locatie in het Locaties overzicht → 'Bekijk inspecties'. Of via het inspectie menu: klik op een inspectie in het Inspecties overzicht → 'Bekijk inspectie'.
  • Zoekbaar: op datum, notitie, herinnering, herinneringsdatum en inspectie id (door 'id=' toe te voegen, bijv: 'id=99').
  • Filterbaar: op afdeling, aandacht nodig, herinnering aanwezig, totaalindruk (goed, neutraal, slecht).
 • Inspectie - Nieuwe inspectie
  • Bulk inspectie: inspecteer meerdere afdelingen in één keer door de afdelingen te selecteren die je mee wilt nemen in je inspectie. Deze wordt als één inspectie opgeslagen.

Meetsystemen

Meetsystemen
Meetsystemen mobile

Inspectielijsten

Inspectielijst aanpassen
Inspectie invoer mobile
 • Pas je eigen inspectielijst aan en bekijk inspectielijsten van evt. onderzoeken waar je aan meedoet.

Snelmenu