Gezond binnen klimaat voor mens en dier

Een gezond binnenklimaat is van belang voor de gezondheid van het dier. Om het binnenklimaat te analyseren zijn de klimaatgrenswaardes per diergroep onderzocht. Deze klimaatgrenswaardes per diersoort zijn te vinden in onderstaande tabel.
 Tabel%201

Op dit moment wordt nog niks gedaan met deze klimaatgrenswaardes, dit is nog in ontwikkeling. In de HCM app worden de humane klimaatgrenswaardes gebruikt in de grafieken. De groene lijn geeft de minimale waarde aan en de rode lijn representeert de maximale waarde. Zie onderstaande afbeelding.  

Afbeelding%201