Gezond binnen klimaat voor mens en dier

Een gezond binnenklimaat is van belang voor de gezondheid van het dier. Om het binnenklimaat te analyseren zijn de klimaatgrenswaardes per diergroep onderzocht. Deze klimaatgrenswaardes per diersoort zijn te vinden in onderstaande tabel.
 Grafiek grenswaarden per diergroep

In de HCM app worden de humane klimaatgrenswaardes standaard gebruikt in de grafieken. Als je bij een onderzoek aangeeft welke diergroep er wordt gemonitord, zullen hiernaast de cijfers en grenswaarden van deze diergroep worden getoond. De groene lijn geeft de minimale waarde aan en de rode lijn representeert de maximale waarde. Zie onderstaande afbeelding.  

Afbeelding%201